Šta znači Konstitutivan

Broj slova
13
Pregleda
14
Definicija i značenje reči
(nlat. constitutivus) određen, utvrđen, osnovni, bitan, objektivno važe-ći; sastavan, sastavni; up. regulativni.
Slika
Konstitutivan
На Ћирилици:
(нлат. цонститутивус) одређен, утврђен, основни, битан, објективно важе-ћи; саставан, саставни; уп. регулативни.
Slično
Konvertor Aparat kojim se prečišćava rastopljen metal uz pomoć oksidacije; Adapter za TV aparat koji omoguću...
Konjak po francuskoj varoši Cognac nazvana fina rakija od destilisa-nog vina, sa 50 procenata alkohola....
Koncitirati podbadati, podstrekavati, podbunjivati, razdražiti, ra-spaliti....
Koncitacija podbadanje, podstrekavanje, podbunjivanje, podsticanje, ra zdraživanje....
Koncitator podstrekač, podbadač, bunilac....
Ostavite Komentar
...