Šta znači Konstitutivna naredba

Broj slova
21
Pregleda
15
Definicija i značenje reči
prav. naredba kojom se nekome daju izvesna prava (dozvole, povlastice i sl.).
Slika
Konstitutivna naredba
На Ћирилици:
прав. наредба којом се некоме дају извесна права (дозволе, повластице и сл.).
Slično
Konvertor Aparat kojim se prečišćava rastopljen metal uz pomoć oksidacije; Adapter za TV aparat koji omoguću...
Konjak po francuskoj varoši Cognac nazvana fina rakija od destilisa-nog vina, sa 50 procenata alkohola....
Koncitirati podbadati, podstrekavati, podbunjivati, razdražiti, ra-spaliti....
Koncitacija podbadanje, podstrekavanje, podbunjivanje, podsticanje, ra zdraživanje....
Koncitator podstrekač, podbadač, bunilac....
Ostavite Komentar
...