Šta znači Kvintilion

Broj slova
10
Pregleda
15
Definicija i značenje reči
(lat. quintus peti) broj 1018 (u Francuskoj i SAD) ili broj 1030 (u Engleskoj i Nemačkoj).
Slika
Kvintilion
На Ћирилици:
(лат. qуинтус пети) број 1018 (у Француској и САД) или број 1030 (у Енглеској и Немачкој).
Slično
Kvitirati osloboditi, razrešiti, razrešavati; osloboditi se obaveze, razdužiti se; potvrditi prijem novca ...
Kvita priznanica, namira. ...
Kvit gotov, svršen; izmiren, slobodan, razrešen obaveze, razdužen....
Kvisling onaj koji je u službi tuđina, a protiv osećanja i interesa svoga naroda . Kvislinzima su u to vre...
Kvirinal jedan od sedam brežuljaka u Rimu, na kojem se, od 1870, nalazio kraljev dvor; otuda nekada fig. ...
Ostavite Komentar
...