Šta znači Madrigal

Broj slova
8
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
poet. prvobitno: pesma koju su pevali pastiri, pastirska pesmica; od Petrarke: kratka idilična pesma; docnije: idilična šaljiva pesmica; muz. vrsta umetničko horske pesme, naročito negovana u XVI i HUP veku.
Slika
Madrigal
На Ћирилици:
поет. првобитно: песма коју су певали пастири, пастирска песмица; од Петрарке: кратка идилична песма; доцније: идилична шаљива песмица; муз. врста уметничко хорске песме, нарочито негована у XВИ и ХУП веку.
Slično
Madrigal poet. prvobitno: pesma koju su pevali pastiri, pastirska pesmica; od Petrarke: kratka idilična pe...
Madona moja gospođa; slikarske ili plastično prikazivanje bogorodice koja drži u naručju malog Isusa, ...
Madlonete pl. 1. pokajni-ce, bivše razvratno »sene koje u manastirima okajavaju svoje grehe, nazvane po n...
Madefakcija vlaženje, kvašenje, škropljenje.. ...
Madera vrsta odličnog vina sa ostrva Madere....
Ostavite Komentar
...