Šta znači Monarhizam

Broj slova
10
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(grč. monarchfa) sistem monarhijske vladavine, samovlada; privrže-nost monarhijskom sistemu.
Slika
Monarhizam
На Ћирилици:
(грч. монарцхфа) систем монархијске владавине, самовлада; приврже-ност монархијском систему.
Slično
Monociti (MONO) zajedno sa neutrofilnim granulocitima čine osnovu fagocitnog odbrambenog sistema u organizmu. Monoc...
Monumentomanija pretere-nost u želji za podizanjem spomenika....
Monumentalan koji pripada spomeniku ili se tiče spomenika; kao spomenik, tj. velikolepan, veličanstven, znat...
Monumenat umetnički izrađen predmet koji neposredno ili simbolično služi kao uspomena na koga ili što, sp...
Montura vojničko odelo, oprema; mundir jednoobrazno odelo posluge; podloga vlesulje ....
Ostavite Komentar
...