Sve reči na slovo Nj

Sve reci na slovo NJ

 • Njoki
  (ital. gnocchi) pl. kuv. knedle, valjušci...
  Pregleda 17
 • Njanja
  a (rus. nnnnj čuvarica male dece, dadi-lja, dojkinja; u deminutivu: njanječka, nja-njuška....
  Pregleda 17
 • Njičevo
  (rus. ničego) ne mari ništa, ne škodi ništa, ne znači ništa; ničevo. ...
  Pregleda 16
 • Nju
  Nju
  (eng. new, lat. novus, nem. neu) nov, skorašnji (naročito se javlja kao sastavni deo američkih i engleskih imena mesta...
  Pregleda 16
 • Njukeri
  (eng. newkerry) vrsta surinamskog pamuka slabijeg kvaliteta....
  Pregleda 16
 • Njufaundlender
  (eng. -New-Foundland) rasa velikih i snažnih pasa crnosjajne dlake sa belim pegama na grudima; služi za spasavanje da...
  Pregleda 16
 • Njanjuška
  (rus.) v. pod njanja....
  Pregleda 16