Šta znači Paradni

Broj slova
7
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(fr. parade) koji se tiče parade, koji učestvuje u paradi, svečani; paradna kola kola za svečane prilike; paradni konj konj koji se upotrebljava samo u paradama; paradni marš voj. svečana korač-nica, svečani marš, marš kojim vojnici idu prilikom smotre, naročito kad odaju počast starešini.
Slika
Paradni
На Ћирилици:
(фр. параде) који се тиче параде, који учествује у паради, свечани; парадна кола кола за свечане прилике; парадни коњ коњ који се употребљава само у парадама; парадни марш вој. свечана корач-ница, свечани марш, марш којим војници иду приликом смотре, нарочито кад одају почаст старешини.
Slično
Paraaminosalicilna kiselina , beli kristalni prah bez mirisa, kiselog ukusa, teško se topi u vodi; sprečava razvoj - tuberku...
Parče deo nečeg, komad, komadić. ...
Parcijalitet strančarstvo, pristrasnost. ...
Parcijalan l. delimičan; parcijalni topovi fiz., muz. prosti tonovi koji zvuče zajedno sa osnovnim tonom i...
Parcelirati deliti na komadiće, rasparčava™; veće zemljište podeliti na pravilne parcele. ...
Ostavite Komentar
...