Šta znači Perispomenon

Broj slova
12
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(grč. perispomenon) u grčkoj gramatici: reč koja ima izvijen akcenat (cirkumfleks) na poslednjem slogu, tj. na prvom od kraja zdesna nalevo, npr. andron, skias, tois.
Slika
Perispomenon
На Ћирилици:
(грч. периспоменон) у грчкој граматици: реч која има извијен акценат (циркумфлекс) на последњем слогу, тј. на првом од краја здесна налево, нпр. андрон, скиас, тоис.
Slično
Peršun bog. baštenska dvogodiglnja biljka iz porodice štitarki, Petroselinum hortense; gaji se zbog mes...
Peršeronski konj vrsta teških i brzih konja, poreklom iz pokrajine Perš ....
Percipirati primati, primiti, dobiti; opažati, shvatati, poimati, učiti. ...
Percipijent onaj koji prima, prima lac....
Percepcionalizam fil. učenje da celokupne mišljenje i znanje vodi poreklo iz percepcije, tj. opažanja, i da su o...
Ostavite Komentar
...