Šta znači Peristatičan

Broj slova
12
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(grč. peristasis, peri-istemi postavljam unaokolo) zametak, dugotrajan, podroban, opširan.
Slika
Peristatičan
На Ћирилици:
(грч. перистасис, пери-истеми постављам унаоколо) заметак, дуготрајан, подробан, опширан.
Slično
Peršun bog. baštenska dvogodiglnja biljka iz porodice štitarki, Petroselinum hortense; gaji se zbog mes...
Peršeronski konj vrsta teških i brzih konja, poreklom iz pokrajine Perš ....
Percipirati primati, primiti, dobiti; opažati, shvatati, poimati, učiti. ...
Percipijent onaj koji prima, prima lac....
Percepcionalizam fil. učenje da celokupne mišljenje i znanje vodi poreklo iz percepcije, tj. opažanja, i da su o...
Ostavite Komentar
...