Šta znači Pijezometar

Broj slova
11
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(grč. piezo, metron mera, merilo) fiz. sprava za merenje stišljivosti (kompresivnosti) tečnosti.
Slika
Pijezometar
На Ћирилици:
(грч. пиезо, метрон мера, мерило) физ. справа за мерење стишљивости (компресивности) течности.
Slično
Pijus pobožan, bogobojažljiv; pošten, savestan, bogougodan....
Pijum korpus dobrotvorna ustanova, zadužbina....
Pijetozo šuz. pobožno, svečano; izazivajući saučešće. ...
Pijetista pobožnjak; u Luterovoj i reformiranoj crkvi, od Filipa Jakoba Spenera 1675: vernik koji, pored os...
Pijetizam pobožnjaštvo, smirenost, čednost; sklonost da se religija prvenstveno shvata osećanjem i da se o...
Ostavite Komentar
...