Šta znači Pleohroizam

Broj slova
11
Pregleda
20
Definicija i značenje reči
(grč. pleon više, chrosrea chromatos boja kože, boja)fiz. svojstvo bojenih dvoosnih kristala da u svima anizotrop-nim pravcima pokazuju drugačije boje i sem toga za različite boje na različit način.
Slika
Pleohroizam
На Ћирилици:
(грч. плеон више, цхросреа цхроматос боја коже, боја)физ. својство бојених двоосних кристала да у свима анизотроп-ним правцима показују другачије боје и сем тога за различите боје на различит начин.
Slično
Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlji-vih tečnosti koje su u njo...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Ostavite Komentar
...