Šta znači Plerotizam

Broj slova
10
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(grč. plerotes punoća, potpunost) fil. učenje o stalnoj ispunjenosti prostora materijom; supr. atomizam.
Slika
Plerotizam
На Ћирилици:
(грч. плеротес пуноћа, потпуност) фил. учење о сталној испуњености простора материјом; супр. атомизам.
Slično
Pleurototonus med. boč-ni tetanus, iskrivljenost tela na jednu stranu ....
Pleurotomija med. rasecanje grudne maramice, porebrice radi odstranjivanja škodlji-vih tečnosti koje su u njo...
Pleuropneumonija med. zapaljenje pluća i plućne maramice...
Pleuropijeza med. zagnojavanje plućne maramice. ...
Pleurodinija med. reumatičan bol u visini međurebarnog mipšća....
Ostavite Komentar
...