Šta znači Renesansa

Broj slova
9
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(fr. renaissance) 1. obnova, preporod, procvat, uskrs; 2. naročito: ponovno rađanje, preporod klasične starine — ili, tačnije, slobodnog i stvaralačkog čovečjeg duha — pod uticajem klasične književnosti, umetnosti i filozofije (za razliku od srednjovekovnog crkvenog jarma i vlasti crkve nad čovečjim duhom). To je „najveći progresivni prevrat koji je čovečanstvo dotada doživelo, doba koje je tražilo i rađalo ninove, džinove po snazi uma, strasti i karakteru, po svestranosti i učenosti" (Engels, „Dijalektika prirode"). Pokret se javio u Italiji, oko 1350, odakle se nadmoćno rasprostro i zagospodario duhovima celog Zapada, sadržavajući se do početka XVI veka. Glavna obeležja ovoga doba su: odbacivanje autoriteta, obraćanje stvarnom životu i iskustvu, poverenje u sopstveni razum, disciplinovanje mašte pod uticajem razvitka prirodnih nauka, itd.; arh. građevinski stil ovoga perioda sa elementima grčko-rimske arhitekture.
Slika
Renesansa
На Ћирилици:
(фр. ренаиссанце) 1. обнова, препород, процват, ускрс; 2. нарочито: поновно рађање, препород класичне старине — или, тачније, слободног и стваралачког човечјег духа — под утицајем класичне књижевности, уметности и филозофије (за разлику од средњовековног црквеног јарма и власти цркве над човечјим духом). То је „највећи прогресивни преврат који је човечанство дотада доживело, доба које је тражило и рађало нинове, джинове по снази ума, страсти и карактеру, по свестраности и учености" (Енгелс, „Дијалектика природе"). Покрет се јавио у Италији, око 1350, одакле се надмоћно распростро и загосподарио духовима целог Запада, садржавајући се до почетка XВИ века. Главна обележја овога доба су: одбацивање ауторитета, обраћање стварном животу и искуству, поверење у сопствени разум, дисциплиновање маште под утицајем развитка природних наука, итд.; арх. грађевински стил овога периода са елементима грчко-римске архитектуре.
Slično
Renuncijacio sukcesionis prav. odricanje, otkazivanje nasledstva....
Renuncijacio litis prav. ukidanje jednog npaiHor spora....
Renuncijacija obznanji-vanje, objavljivanje; otkaz, otkazivanje; odricanje, odustajanje od čega....
Renumeracija vraćanje novca, doplata, doplaćivanje; ponovno izdavanje....
Rentirati se isplatiti se, isplaćivati se, donositi prihod....
Ostavite Komentar
...