Šta znači Savana

Broj slova
6
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(šp. savana) velika travna ravnica u Severnoj Americi i Africi, sa rastinjem sličnim stepskom.
Slika
Savana
На Ћирилици:
(шп. савана) велика травна равница у Северној Америци и Африци, са растињем сличним степском.
Slično
Save our souls „spasite naše duše", međunarodni radiotelegraf-ski doziv u pomoć koji, kao skraćenicu S. O. S. ...
Savijene mudar, pametan; sapijenti sat! mudrom dosta! tj. pametnom ne treba mnogo ....
Savsara fil. kružni tok života u indijskoj filozofiji, život koji se ponovnim rađanjem stalno obnavlja, ...
Savija sistem indijske predbudističke filozofije koji uči da se ovaj svet razvio iz pramaterije, da post...
Savgviničav bogat krvlju, lako uzbudljiv, lako podložan za prijatno i neprijatno raspoloženje, plahovit, veo...
Ostavite Komentar
...