Šta znači Sfenoid

Broj slova
7
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(grč. sphen gen. sphenos klin, efdos oblik, vid) min. hemiedarski oblik tetragonalnog i rompskog kristalnog sistema.
Slika
Sfenoid
На Ћирилици:
(грч. спхен ген. спхенос клин, ефдос облик, вид) мин. хемиедарски облик тетрагоналног и ромпског кристалног система.
Slično
Sferosiderit min. siderit oblika lopte, bubrega. ...
Sferometrnja merenje lopte ili kruga....
Sferometar 1. loptomer, sprava za nalaženje prečnika jedne lopte od čije je površine dat samo mali deo; 2. ...
Sferomahija igra lopte, loptačka utakmica....
Sferoma zaokrugljene, loptasto telo....
Ostavite Komentar
...