Šta znači Sfenoidan

Broj slova
9
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(grč. sphen gei. sphenos, eidos) klinast; os sfenoides (nlat. os sphenoi-des) aiat. klinasta kost.
Slika
Sfenoidan
На Ћирилици:
(грч. спхен геи. спхенос, еидос) клинаст; ос сфеноидес (нлат. ос спхенои-дес) аиат. клинаста кост.
Slično
Sferosiderit min. siderit oblika lopte, bubrega. ...
Sferometrnja merenje lopte ili kruga....
Sferometar 1. loptomer, sprava za nalaženje prečnika jedne lopte od čije je površine dat samo mali deo; 2. ...
Sferomahija igra lopte, loptačka utakmica....
Sferoma zaokrugljene, loptasto telo....
Ostavite Komentar
...