Šta znači Sfera

Broj slova
5
Pregleda
18
Definicija i značenje reči
(grč. sphaira, lat. sphaera) lopta; naročito: nebeska lopta; krug, putanja; fig. krug delovanja ili rada, delokrug, domašaj, oblast, područje; obim; društveni krug; armilarna sfera (lat. sphaera armillaris) astr. sprava za predstavljanje raznih putanja nebeskih tela; sfera uticaja teritorija ili deo teritorije neke poluzavisne države koja se stvarno nalazi pod političkim i ekonomskim uticajem neke velike, naročito imperijalističke sile; više sfere nadzemaljski svetovi ili krajevi; muzika ili harmonija sfera po Platonu i pitagorejcima: nebeska muzika koja nastaje kretanjem nebeskih tela u vasioni.
Slika
Sfera
На Ћирилици:
(грч. спхаира, лат. спхаера) лопта; нарочито: небеска лопта; круг, путања; фиг. круг деловања или рада, делокруг, домашај, област, подручје; обим; друштвени круг; армиларна сфера (лат. спхаера армилларис) астр. справа за представљање разних путања небеских тела; сфера утицаја територија или део територије неке полузависне државе која се стварно налази под политичким и економским утицајем неке велике, нарочито империјалистичке силе; више сфере надземаљски светови или крајеви; музика или хармонија сфера по Платону и питагорејцима: небеска музика која настаје кретањем небеских тела у васиони.
Slično
Sferosiderit min. siderit oblika lopte, bubrega. ...
Sferometrnja merenje lopte ili kruga....
Sferometar 1. loptomer, sprava za nalaženje prečnika jedne lopte od čije je površine dat samo mali deo; 2. ...
Sferomahija igra lopte, loptačka utakmica....
Sferoma zaokrugljene, loptasto telo....
Ostavite Komentar
...