Šta znači Skabiv

Broj slova
6
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(nlat. scabinus, ital. scabino) prav. protivnik.
Slika
Skabiv
На Ћирилици:
(нлат. сцабинус, итал. сцабино) прав. противник.
Slično
Skafander pojas za plivanje od plute i dr.; plivačko, gnjuračko odelo....
Skafa svaki izduben predmet; valov, korito, zdela, karlica, čabar, škaf; lađa, čamac, čun; sunčanik, s...
Skautizam način telesnog odgajivanja omladine kome je cilj da se gradska omladina dovede u vezu sa prirod...
Skaut izvidnik, član međunarodnog omladinskog saveza izvidnika ....
Skatofagija med. jedenje izmeta . ...
Ostavite Komentar
...