Šta znači Sugestija

Broj slova
9
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(nlat. suggestio) ulivanje kome u glavu, uticanje na koga, uplivisanje, nadahnuće nekom mišlju; nagovor, nagovaranje, navođenje na što; naročito: uti-canje na onoga koji se nalazi u hipnotičkom snu; up. autosugestija.
Slika
Sugestija
На Ћирилици:
(нлат. суггестио) уливање коме у главу, утицање на кога, упливисање, надахнуће неком мишљу; наговор, наговарање, навођење на што; нарочито: ути-цање на онога који се налази у хипнотичком сну; уп. аутосугестија.
Slično
Sugilacija med. podliv krvi, naselost krvi, modrica; fig. ruganje, gr-đenje....
Sugestija ulivanje kome u glavu, uticanje na koga, uplivisanje, nadahnuće nekom mišlju; nagovor, nagovaran...
Sugestivan sposoban za vršenje sugestije, uplivan, uticajan; koji draži čulnost, privlačan; sugestivna ličn...
Sugestibilan podložan hipnozi; nagovorljiv. ...
Sugerisati „podmetnuti", uliti kome što u glavu, izdahnuti koga čim, uplivisati, duhovno uticati na volju, ...
Ostavite Komentar
...