Šta znači Tetrafilan

Broj slova
10
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(grč. tetra, phyllon list) bog. koji ima četiri čašična listića.
Slika
Tetrafilan
На Ћирилици:
(грч. тетра, пхyллон лист) бог. који има четири чашична листића.
Slično
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri konja....
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Ostavite Komentar
...