Šta znači Triboluminiscencija

Broj slova
19
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(nlat.) vrsta luminis-cencije koja nastaje pod mehaničkim uticajem, npr. pri mrvljenju kristala šećera.
Slika
Triboluminiscencija
На Ћирилици:
(нлат.) врста луминис-ценције која настаје под механичким утицајем, нпр. при мрвљењу кристала шећера.
Slično
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta teži od atoma vodonika, znak T...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americi i Kini....
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Ostavite Komentar
...