Šta znači Tribometar

Broj slova
10
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(grč. tribo trem, tarem, metron mera, merilo) fiz. sprava za određivanje veličine otpora trenja, tj. sačinioca trenja, koeficijenta frikcije.
Slika
Tribometar
На Ћирилици:
(грч. трибо трем, тарем, метрон мера, мерило) физ. справа за одређивање величине отпора трења, тј. сачиниоца трења, коефицијента фрикције.
Slično
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta teži od atoma vodonika, znak T...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americi i Kini....
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Ostavite Komentar
...