Šta znači Tribulkon

Broj slova
9
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(grč. tri-, elko vučem, fr. boule lopta, kugla) med. sprava za izvlačenje puščanog zrna iz rana.
Slika
Tribulkon
На Ћирилици:
(грч. три-, елко вучем, фр. боуле лопта, кугла) мед. справа за извлачење пушчаног зрна из рана.
Slično
Tricinijum muz. troglasna kompozicija za duvačke instrumente: troglasni stav....
Tricijum hem. radioakti-van veštački izotop vodonika čiji je atom tri puta teži od atoma vodonika, znak T...
Triceraptos zool. izumrli gmizavac iz krede, dug 6—8 t; živeo u Severnoj Americi i Kini....
Tricenijum vreme od ZO godina, tridesetoleće....
Trihroizam trobojnost....
Ostavite Komentar
...