Šta znači Ultramontanac

Broj slova
13
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(nlat. ultramontanus) pristalica neograničene crkvene vlasti papine, kurijalist.
Slika
Ultramontanac
На Ћирилици:
(нлат. ултрамонтанус) присталица неограничене црквене власти папине, куријалист.
Slično
Ultracrveni zraci ot. nevidljivi zraci Sunčeva spektra koji su manje lomljivi no crveni, a odlikuju se toplotnim de...
Ultracentrifuga naprava sa ogromnim brojem obrtaja ; upotrebljava se za određivanje molekularne težine he-mijski...
Ultrafiltracija prečišćavanje kroz porozne membrane, npr. za izolaciju belančevina i virusa....
Ultramontanski koji je s one strane planine ; otuda: koji je u duhu papskog katolicizma....
Ultramontanizam shvatanje u rimokatoličkoj crkvi po kome je Rim, tj. papa, duhovno središte hrišćanske crkve i s...
Ostavite Komentar
...