Šta znači Undulirati

Broj slova
10
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(lat. undulare) talasati, leluja-ti, praviti talase, valove.
Slika
Undulirati
На Ћирилици:
(лат. ундуларе) таласати, лелуја-ти, правити таласе, валове.
Slično
Undulirati talasati, leluja-ti, praviti talase, valove....
Undulisti um. slikari koji, za razliku od karakterističara, vole oblinu i mekoću bez isticanje karaktera p...
Undulacija talasaste kretanje, talasanje, lelujanje, njihanje; undu-laciona teorija opt. učenje o talasnoj ...
Undina 1. mit. ženski vodeni duh, vila brodarica ; 2. astr. aste-roid otkriven 1867. godine....
Undulatoran talasast, vijugav....
Ostavite Komentar
...