Šta znači Unija

Broj slova
5
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(nlat. unio, fr. union) savez, sjedinjenje, združenje; sporazum; udruženje, zadruga; sjedinjenje, spajanje, spojenost; trajno spajanje više država u jednu veću (federativnu) državu, npr. Sjedinjenje Američke Države; latinska unija ugovor (sklopljen 1865, obnovljen 1885) između Francuske, Italije, Belgije i Švajcarske o istovrsnom kovanju zlatnog i srebrnog novca sa stalnim odnosom vrednosti zlata i srebra od 1:15V2; od ostalih država uniji je Grčka pristupila 1867, a po istom sistemu kovale su svoj novac ne pristupa-jući uniji formalno, Španija, Rumunija, Bugarska i južnoameričke republike.
Slika
Unija
На Ћирилици:
(нлат. унио, фр. унион) савез, сједињење, здружење; споразум; удружење, задруга; сједињење, спајање, спојеност; трајно спајање више држава у једну већу (федеративну) државу, нпр. Сједињење Америчке Државе; латинска унија уговор (склопљен 1865, обновљен 1885) између Француске, Италије, Белгије и Швајцарске о истоврсном ковању златног и сребрног новца са сталним односом вредности злата и сребра од 1:15В2; од осталих држава унији је Грчка приступила 1867, а по истом систему ковале су свој новац не приступа-јући унији формално, Шпанија, Румунија, Бугарска и јужноамеричке републике.
Slično
Unicitet jedinstvenost....
Uniformitet jednoobraz-nost, jednorodnost, jednolikost; saglasnost, slaganje; jednakost....
Uniformisti pristalice uniformizma....
Uniformisana izjednači-vanje, davanje jednakog oblika; zavođenje uniforme, oblačenje uniforme....
Uniformirati izjednači-ti, dati jednak oblik; jednako odevati; pr. uniformiran, uniformisan....
Ostavite Komentar
...