Šta znači Vibracija

Broj slova
9
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(nlat. vibratio) fiz. treperenje, treptaj; klaćenje, njihanje (šetalice); drhtanje, podrhtavanje; up. oscilacija.
Slika
Vibracija
На Ћирилици:
(нлат. вибратио) физ. треперење, трептај; клаћење, њихање (шеталице); дрхтање, подрхтавање; уп. осцилација.
Slično
Vibroskop fiz. sprava za posmatranje treperenja....
Vibrografija fiz. nauka o treperenju zvučnih tela....
Vibrograf fiz. sprava koja automatski beleži treptaje zvučnih tela posredstvom slobodnog vazduha; up. fon...
Vibrogram fiz. zvučna krivulja koja se dobije pomoću vibrografa; fonautogram. ...
Vibrioni pl. kratke, zavojite bakterije, npr. izazivači kolere....
Ostavite Komentar
...