Šta znači Vide supra

Broj slova
10
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(lat. vide supra) vidi gore, vidi napred, vidi ranije (u knjigama).
Slika
Vide supra
На Ћирилици:
(лат. виде супра) види горе, види напред, види раније (у књигама).
Slično
Viduitet udovanje, udovištvo, udovičko stanje, obudovelost; fig. osamljenost, moralne beda....
Vidualicij(um) prav. udovički deo, koji po zakonu pripada ženi posle smrti muža....
Vidit video je, sravnio...
Vidimus videli smo, sravnili smo; kao im. uverenje o sravnjenju s origi-nalom; overen prepis....
Vidimirati staviti na nepggo vidi, zvanično potvrditi da je prepis akta ili dokumenta veran originalu; pr. ...
Ostavite Komentar
...