Šta znači žakonet

Broj slova
7
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(fr. jaconat) vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake.
Slika
žakonet
На Ћирилици:
(фр. јацонат) врста источноиндиј-ског, већином глатког муслина; жаке.
Slično
Zakletva Izjava koja potvrđuje postojanje ili istinitost nečega....
Zak stara holandska mera za žito = 83,4 1; holandski naziv za hektolitar...
žakonet vrsta istočnoindij-skog, većinom glatkog muslina; žake....
žaket dugačak muški crni kaput ; kratak ženski gornji kaput; dečji kaputić....
žakerija seljačka buna u severnoj Francuskoj 1358. god., kojoj je bio cilj uništavanje plemstva ; otuda: ...
Ostavite Komentar
...