Šta znači žalon

Broj slova
5
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(fr. jalon, galon, gaulon) voj. kolac za odmeravanje odstojanja, tačka smera, pravca; kočić za premeravanje, premerni kočić sa barjačićem.
Slika
žalon
На Ћирилици:
(фр. јалон, галон, гаулон) вој. колац за одмеравање одстојања, тачка смера, правца; кочић за премеравање, премерни кочић са барјачићем.
Slično
žalfija bot. zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvia officinalis; upotrebljava se u lekar...
žaluzija ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozoru , vitak prozorski kapak, zavesa od t...
žaluzan ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, neraspoložen, sure-vnjiv....
žalonirati obeležiti koljem ; zabadati kočiće, premerne motke....
žaloner voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne tačke kuda pešadija treba da promaršuj...
Ostavite Komentar
...