Šta znači žaloner

Broj slova
7
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(fr. jalonneur) voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne tačke kuda pešadija treba da promaršuje.
Slika
žaloner
На Ћирилици:
(фр. јалоннеур) вој. онај који ко-чићима са барјачићима обележава крилне тачке куда пешадија треба да промаршује.
Slično
žalfija bot. zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvia officinalis; upotrebljava se u lekar...
žaluzija ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozoru , vitak prozorski kapak, zavesa od t...
žaluzan ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, neraspoložen, sure-vnjiv....
žalonirati obeležiti koljem ; zabadati kočiće, premerne motke....
žaloner voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne tačke kuda pešadija treba da promaršuj...
Ostavite Komentar
...