Šta znači žalonirati

Broj slova
10
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(fr. jalonner) obeležiti (ili: obeležavati) koljem (ili: kočićima, premernim motkama); zabadati (ili: udarati) kočiće, premerne motke.
Slika
žalonirati
На Ћирилици:
(фр. јалоннер) обележити (или: обележавати) кољем (или: кочићима, премерним моткама); забадати (или: ударати) кочиће, премерне мотке.
Slično
žalfija bot. zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvia officinalis; upotrebljava se u lekar...
žaluzija ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozoru , vitak prozorski kapak, zavesa od t...
žaluzan ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, neraspoložen, sure-vnjiv....
žalonirati obeležiti koljem ; zabadati kočiće, premerne motke....
žaloner voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne tačke kuda pešadija treba da promaršuj...
Ostavite Komentar
...