Šta znači žaluzan

Broj slova
7
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(fr. jaloux, nlat. zelosus, grč. zelos) ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, neraspoložen, sure-vnjiv.
Slika
žaluzan
На Ћирилици:
(фр. јалоуx, нлат. зелосус, грч. зелос) љубоморан, ненавидан, завидљив, који гледа попреко на, нерасположен, суре-вњив.
Slično
žalfija bot. zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvia officinalis; upotrebljava se u lekar...
žaluzija ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozoru , vitak prozorski kapak, zavesa od t...
žaluzan ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, neraspoložen, sure-vnjiv....
žalonirati obeležiti koljem ; zabadati kočiće, premerne motke....
žaloner voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne tačke kuda pešadija treba da promaršuj...
Ostavite Komentar
...