Šta znači žaluzija

Broj slova
8
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(fr. jalousie) ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozoru (koja se stavljala iz ljubomore da bi sprečila radoznale poglede), vitak prozorski kapak, zavesa od tankih daščica; žaluzina.
Slika
žaluzija
На Ћирилици:
(фр. јалоусие) љубомора, суревњи-вост, завидљивост; решетка на прозору (која се стављала из љубоморе да би спречила радознале погледе), витак прозорски капак, завеса од танких дашчица; жалузина.
Slično
žalfija bot. zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvia officinalis; upotrebljava se u lekar...
žaluzija ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozoru , vitak prozorski kapak, zavesa od t...
žaluzan ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, neraspoložen, sure-vnjiv....
žalonirati obeležiti koljem ; zabadati kočiće, premerne motke....
žaloner voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne tačke kuda pešadija treba da promaršuj...
Ostavite Komentar
...