Šta znači ženantan

Broj slova
8
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(fr. genant) dosadan, tegoban, mučan, nepriličan, nezgodan; koji se usteže, stidljiv, snebivljiv.
Slika
ženantan
На Ћирилици:
(фр. генант) досадан, тегобан, мучан, неприличан, незгодан; који се устеже, стидљив, снебивљив.
Slično
Zenitizam filozofija jedne, u V veku u Kini osnovane, a u HŠ presađene u Japan, budističke sekte, koja sp...
Zenitalan koji se nalazi u zenitu, tj. tačno nad temenom posmatrača, npr. zenitalna zvezdi....
Zenit najviša tačka na nebu, ona koja stoji vertikalno nad temenom posmatračevim; fig. najviša tačka, ...
Zenđiluk bogatstvo, blagostanje....
Zend-Avesta „živa reč", sveta knjiga zendskog naroda, tj. starih Persijanaca i njihovih potomaka — Par-za i ...
Ostavite Komentar
...