Šta znači žerve

Broj slova
5
Pregleda
18
Definicija i značenje reči
(fr. gervais) vrsta masnog francuskog sira nazvanog po prvom proizvođaču Žer-veu (Gervais).
Slika
žerve
На Ћирилици:
(фр. герваис) врста масног француског сира названог по првом произвођачу Жер-веу (Герваис).
Slično
Zerdast žut, plave kose, bled, šafranaste boje....
Zerdav zpol. samur....
Zera neki veoma mali mrav; sićušni delić, trunči-ca; kod nas: nešto vrlo malo i sitno; nema ni zere,...
žersej vrsta pletene svilene materije za haljine....
žerminal mesec klijanja, sedmi ili prvi prolećni mesec u francuskom repub-likanskom kalendaru, od 21 ma...
Ostavite Komentar
...