Šta znači žig

Broj slova
3
Pregleda
18
Definicija i značenje reči
(fr. gigue, ital. gige) živahan francuski ples u 8/8 takta i muzički komad kao pratnja za taj ples; gig.
Slika
žig
На Ћирилици:
(фр. гигуе, итал. гиге) живахан француски плес у 8/8 такта и музички комад као пратња за тај плес; гиг.
Slično
Zigurat vrsta stepenaste piramide-hra-ma građene u starom Vavilonu; jedna od takvih piramida poznata je ...
Zigot fiziol. oplođeno jaje, koje postaje spajanjem jajne ćelice i spermatozoida, odnosno spajanjem mu...
Zigostatičan terazijama izmeren, odmeren, ispitan merenjem, određen. ...
Zigostat onaj koji meri, koji ispituje težinu metalnog novca....
Zigomorfan znat. ovako se naziva građa nekog organizma kada se može samo jednom ravni podeliti na simetrič...
Ostavite Komentar
...