Šta znači žiraida

Broj slova
7
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(fr. girande, lat. gyrus) vodoskok sa mnogo cevi iz kojih vodeni mlazovi skaču uvis i, zbog vazduha zatvorenog u cevima, prave velik šum; veliki vatreni točak koji sipa iskre iz raketa; vatromet kod koga u isti mah sune uvis mnogo raketa u raznim pravcima.
Slika
žiraida
На Ћирилици:
(фр. гиранде, лат. гyрус) водоскок са много цеви из којих водени млазови скачу увис и, због ваздуха затвореног у цевима, праве велик шум; велики ватрени точак који сипа искре из ракета; ватромет код кога у исти мах суне увис много ракета у разним правцима.
Slično
Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za oranje, oranica....
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog komiteta žirira njegove meni...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se obrću oko vertikal-nog, usprav...
Ostavite Komentar
...