Šta znači žirandola

Broj slova
9
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(fr. girandole, ital. girandola) uspravan svećnjak na krakove; vatreni točak, vatreno sunce (u vatrometima); naročito: čuveni vatromet koji se priređuje 6 velikim praznicima, u Rimu, kada po hiljadu raketa najednom poleti uvis; obo-ci, minđuše od dragog kamena, dijamanta.
Slika
žirandola
На Ћирилици:
(фр. гирандоле, итал. гирандола) усправан свећњак на кракове; ватрени точак, ватрено сунце (у ватрометима); нарочито: чувени ватромет који се приређује 6 великим празницима, у Риму, када по хиљаду ракета наједном полети увис; обо-ци, минђуше од драгог камена, дијаманта.
Slično
Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za oranje, oranica....
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog komiteta žirira njegove meni...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se obrću oko vertikal-nog, usprav...
Ostavite Komentar
...