Šta znači žirant

Broj slova
6
Pregleda
17
Definicija i značenje reči
(ital. girante) trg. lice koje menicu, na sebe vučevu (trasiranu), prenosi na nekog drugog, prenosilac menice; indo-sant.
Slika
žirant
На Ћирилици:
(итал. гиранте) трг. лице које меницу, на себе вучеву (трасирану), преноси на неког другог, преносилац менице; индо-сант.
Slično
Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za oranje, oranica....
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog komiteta žirira njegove meni...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se obrću oko vertikal-nog, usprav...
Ostavite Komentar
...