Šta znači žirator

Broj slova
7
Pregleda
16
Definicija i značenje reči
(ital. giratario) trg. lice na koje se prenosi menica.
Slika
žirator
На Ћирилици:
(итал. гиратарио) трг. лице на које се преноси меница.
Slično
Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za oranje, oranica....
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog komiteta žirira njegove meni...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se obrću oko vertikal-nog, usprav...
Ostavite Komentar
...